Fröken Minimalist

My organic laundry routine (trying to keep it as simple as possible)
 
Someone sent me a message on Instagram and asked me about my laundry routine. When do I do my laundry and how do I keep it simple? It's honestly quite easy and not very interesting. Most of my clothes are in dark colours, so I can wash them together. So when the pile of clothes that need to be washed is big enough, I put them in the machine and press start. I always use an organic laundry detergent.
 
I usually do my laundry in the afternoon or early evening. Then I let the clothes dry on hangers during the night before I fold them and put them in my closet. I try to not use the dryer since it's not that great for the environment, but when I wash my linens I kind of have to since they don't dry fast enough otherwise. 
 
Since I minimized my closet, doing laundry hasn't felt like such a burden as it used to. It doesn't take a lot of time to wash, hang, dry and fold. So if you feel overwhelmed while doing laundry, my best tip is to declutter your wardrobe. 
 
// Swedish //
 
En av er skickade ett meddelande på Instagram och frågade mig hur min tvättrutin ser ut. När tvättar jag och hur förenklar jag min tvättrutin? Det är ärligt talat ganska lätt och inte speciellt intressant. De flesta av mina klädesplagg är i mörka färger, vilket innebär att jag kan tvätta dem tillsammans. Så när högen med tvätt är tillräckligt stor, stoppar jag kläderna i maskinen och trycker start. Jag använder alltid ett ekologiskt tvättmedel.
 
Jag brukar oftast tvätta sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen. Därefter hänger jag kläderna på galvgar och låter dem torka över natten, innan jag viker dem och lägger in dem i garderoben. Jag försöker att inte använda torktumlaren då det inte är speciellt bra för miljön, men när jag tvättar mina lakan blir jag tvungen eftersom de inte torkar tillräckligt snabbt annars.
 
Efter att jag såg till att ha en minimalistisk garderob, har det inte längre känts som en börda att tvätta (vilket det kunde tidigare). Det tar inte speciellt lång tid att varken tvätta, hänga upp kläderna, torka och vika in dem. Så om du känner dig överväldigad när du tvättar, är mitt främsta tips att försöka rensa i garderoben. 
 
Post in Swedish: Mina tips för att skriva C-uppsats/kandidatuppsats
 
Jag tog kandidatexamen från Lunds universitet i juni 2018 och skrev under de sista två månaderna min C-uppsats/kandidatuppsats. Att skriva sitt examensarbete är tidskrävande och tidvis ganska enformigt. Det kan vara svårt att hålla motivationen uppe och fortsätta fastän det känns trist. Jag tänkte därför dela med mig av mina tips vad det gäller att skriva kandidatuppsats, men tipsen går givetvis att applicera på andra uppsatser (exempelvis B-uppsats och gymnasiearbete).
 
Bestäm dig tidigt för vad du vill skriva om
Jag bestämde mig redan terminen innan vad jag ville skriva om. Det gäller att göra research för att se att det finns material att använda sig av och någonting att undersöka. Även om man har en idé vad man vill skriva om, måste det vara möjligt att skriva om ämnet i praktiken. Jag gjorde redan då upp en preliminär plan för uppsatsen där jag bland annat skrev upp vad för typ av metod jag ville använda mig av och vilket teori/perspektiv som skulle användas. Jag sparade även material som jag skulle få användning för längre fram, exempelvis vetenskapliga artiklar och litteratur.
 
Sätt igång så tidigt du kan
För att undvika stress och snarare bli klar innan deadline, är det bra att sätta igång så tidigt som möjligt. Börja skriv så snart som möjligt med andra ord. Redan inför mitt första handledningsmöte hade jag producerat relativt många sidor text. Ju mer text som har producerats, desto mer feedback kan du få av handledaren. Dessutom finns det mer att arbeta utifrån, radera och förbättra. Uppsatsen blir alltså bättre om du börjar skriva på den tidigare. Du har helt enkelt mer tid att bearbeta uppsatsen, vilket leder till en bättre uppsats. 
 
Gå på handledningen
Jag vet en del som valde att inte gå på handledningsmötena som egentligen är obligatoriska. Detta är inte en bra idé. Handledningen är bra för att få pitcha sina idéer, få feedback och motivation och inspiration att fortsätta skriva. Under uppsatskursens gång kunde jag tidvis känna att jag inte orkade mer. Motivationen var som bortblåst och jag kände att uppsatsen var dålig och inte skulle bli godkänd. Efter att ha varit på handledning försvann många av de negativa känslorna och jag fick ny inspiration till att fortsätta. Därför behövs handledningen; för att ge inspiration och tips för hur uppsatsen ska bli bättre. 
 
Be om feedback från andra
Jag bollade mycket idéer med min mamma och några vänner när jag skrev min uppsats. Även om exempelvis min mamma inte kan speciellt mycket om det ämnet jag skrev min uppsats om, blev hon ett bollplank. Det hjälper att få prata om sina tankar för att själv kunna fatta ett beslut. Har man kurskamrater är det också en idé att bolla tankar med dem, för att få input och inspiration. 
 
Fråga dig själv vad målet är
Mitt mål var för mig ganska självklart; jag ville ta examen. Att få ta examen innebar att jag skulle kunna ta mig vidare till nästa mål som var att vara behörig till att komma in på ett masterprogram. Genom att alltid ha detta i åtanke varför jag tappade motivation, blev jag mer sporrad att fortsätta. För även om man inte har lust att skriva, måste man fortsätta - annars blir det svårt att uppnå det mål man satt upp. 
 
Jag önskar er lycka till med era uppsatser och har ni några frågor kan ni antingen skriva en kommentar eller maila. 
 
Why I quit Facebook and what I learned
 
In July 2014 I decided to quit Facebook. I had just finished high school and thought it was the perfect time to quit Facebook, since I wouldn't need it for all the events related to graduation anymore. To understand why I decided to quit Facebook, we have to back up a bit.
 
I started my first Facebook account in 2008 or 2009, when Facebook was quite new in Sweden at least. The first year or two years, it was a fun way to interact with my friends. However, when I started high school it started to change. Instead of logging on to Facebook and feel excited for the things my friends would have written while I was offline, I felt sad. Facebook had become a place online where I felt pressure to always do things and to always be happy. 
 
So I quit. I deleted my account and I didn't look back. It felt liberating. It was as if I could breath again. The main reason I quit Facebook was that it made me sad and demotivated. I felt left out somehow, even though I barely knew some of the friends I had on Facebook. It was a weird online world, where people called each other friends even though they had only met once. All the posts were about how perfect their lives where. For example couples I knew had a lot of trouble with infidelity posted how happy they were - when they actually weren't. People having drug or alcohol problems posted how healthy they were - when they actually weren't. Facebook, like other social media, was a fake world to me.
 
I'm not saying that you have to share every struggle in your life on social media, I know I don't, but since people (me included) often post things when life's great it gives a messed up representation of people's lives. Life isn't perfect, not for anyone. Everyone experience struggles from time to time. 
 
In November/December 2015 I decided to start using Facebook again, because I needed it for university and NGO:s I was involved in. I told myself that I would do things differently this time. For example, I wouldn't accept every single friend request. I probably have less than 100 friends on Facebook, because I'm picky regarding who I have on Facebook. Before quitting Facebook I had over 500 "friends" on Facebook. I also decided to not spend a lot of time on Facebook. This is prevented since neither me or my friends are especially active there. 
 
So what did quitting Facebook teach me?
  • Don't be online all the time. You don't miss anything important. 
  • Social media is a false representation of the life people live. 
  • The best thing for me is to only have people I care about as friends on Facebook. People I don't really like shouldn't be on there. 
Have you quit Facebook or are you thinking about quitting?