Fröken Minimalist

My organic laundry routine (trying to keep it as simple as possible)
 
Someone sent me a message on Instagram and asked me about my laundry routine. When do I do my laundry and how do I keep it simple? It's honestly quite easy and not very interesting. Most of my clothes are in dark colours, so I can wash them together. So when the pile of clothes that need to be washed is big enough, I put them in the machine and press start. I always use an organic laundry detergent.
 
I usually do my laundry in the afternoon or early evening. Then I let the clothes dry on hangers during the night before I fold them and put them in my closet. I try to not use the dryer since it's not that great for the environment, but when I wash my linens I kind of have to since they don't dry fast enough otherwise. 
 
Since I minimized my closet, doing laundry hasn't felt like such a burden as it used to. It doesn't take a lot of time to wash, hang, dry and fold. So if you feel overwhelmed while doing laundry, my best tip is to declutter your wardrobe. 
 
// Swedish //
 
En av er skickade ett meddelande på Instagram och frågade mig hur min tvättrutin ser ut. När tvättar jag och hur förenklar jag min tvättrutin? Det är ärligt talat ganska lätt och inte speciellt intressant. De flesta av mina klädesplagg är i mörka färger, vilket innebär att jag kan tvätta dem tillsammans. Så när högen med tvätt är tillräckligt stor, stoppar jag kläderna i maskinen och trycker start. Jag använder alltid ett ekologiskt tvättmedel.
 
Jag brukar oftast tvätta sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen. Därefter hänger jag kläderna på galvgar och låter dem torka över natten, innan jag viker dem och lägger in dem i garderoben. Jag försöker att inte använda torktumlaren då det inte är speciellt bra för miljön, men när jag tvättar mina lakan blir jag tvungen eftersom de inte torkar tillräckligt snabbt annars.
 
Efter att jag såg till att ha en minimalistisk garderob, har det inte längre känts som en börda att tvätta (vilket det kunde tidigare). Det tar inte speciellt lång tid att varken tvätta, hänga upp kläderna, torka och vika in dem. Så om du känner dig överväldigad när du tvättar, är mitt främsta tips att försöka rensa i garderoben. 
 
The one bag project: Hard drives and other electronics
 
Today I packed my two hard drives, flash drives, SD card and USB C adapter. These are quite boring things, but no less important. One of the hard drives is a backup and I keep another backup in another location, if something were to happen with the two I've got. I things that the bag is halfway packed, so we will see how this projects goes. Hopefully it won't be a problem fitting everything in this bag. I keep the electronics in a yellow packing bag, which you can see sticking up in the picture below.
 
How many hard drives and backups do you have?
 
Items in bag
Clothes (18 items):
- 1 grey turtleneck sweater
- 1 dark blue turtleneck sweater
- 1 black turtleneck sweater
- 1 grey training jacket
- 1 black and white half-turteneck
- 1 pair of black trousers
- 5 pair of underwear
- 5 pair of socks
- 1 bathing suit 
- 1 bikini top
 
Other items (8 items):
- Hairdryer
- Hair straightener
- 2 large hard drives
- 2 flash drives
- 1 SD card
- 1 adapter for USB C
 
 
The one bag project: Socks and underwear
 
I'm slowly packing everything I need into this bag. It won't fit everything I own as I've mentioned earlier (for example my shoes and winter coats). However, my goal is that all my regular clothes and personal belongings will fit in this bag. Today I put the little black bag in my suitcase. It contains my socks and underwear. Not all of it, since I don't want to pack everything just yet. 
 
Items in bag
Clothes (18 items):
- 1 grey turtleneck sweater
- 1 dark blue turtleneck sweater
- 1 black turtleneck sweater
- 1 grey training jacket
- 1 black and white half-turteneck
- 1 pair of black trousers
- 5 pair of underwear
- 5 pair of socks
- 1 bathing suit 
- 1 bikini top
 
Other items (2 items):
- Hairdryer
- Hair straightener