Fröken Minimalist

What does GOTS (The Global Organic Textile Standard) mean regarding human rights?
 
When talking about organic clothes you always hear a lot about GOTS, which stands for the Global Organic Textile Standard. It's the best label there is for organic textile and clothes and includes environmental and social requirements. If you want to buy sustainable clothes, look for this label! If you live in Sweden, I know that Lindex sells some (too few though) clothes with the GOTS label. Of course, you can probably find them at your local sustainable clothing store.
 
GOTS is an international label for clothes and textiles, covering both environmental and social requirements. Products with the GOTS label "organic" must contain a minimum of 95% certified organic fibres, while products with GOTS label "made with organic" must contain a minimum of 70% organic fibres. 
 
The social requirements include conventions of the International Labour Organisation (ILO). ILO is a United Nations agency, dealing with labour issues such as working conditions. I will try to write a dedicated post about the ILO later on.
 
GOTS ensures that the key conventions of the ILO are met by all processors and manufacturers. This means (among other things) that:
 • Employment is freely chosen
 • Freedom of association and the right to collective bargaining are respected
 • Working conditions are safe and hygienic
 • Child labour must not be used
 • Living wages
 • Working hours are not excessive 
 • No discrimination is practised
 • Harsh or inhumane treatment is prohibited
 
 
// Swedish //
 
Vad innebär GOTS avseende mänskliga rättigheter?
När man pratar om ekologiska kläder och textilier kommer ofta GOTS på tal, vilket står för Global Organic Textile Standard. Det är den bästa märkningen som finns för ekologiska textilier och omfattar både miljömässiga och sociala krav. Vill du köpa hållbara kläder, håll utkik efter den här märkningen! Om du bor i Sverige finns det GOTS-märkta plagg på bland annat Lindex (om än alldeles för få). Dessutom finns det säkerligen på din närmsta hållbara butik. 
 
GOTS är en internationell märkning för kläder och textilier, som innefattar både miljömässiga och sociala krav. Produkter med märkningen "organic" måste innehålla minst 95% ekologiskt certifierade fibrer, medan produkter med märkningen "made with organic" måste innehålla minst 70% ekologiskt certifierade fibrer.
 
De sociala kraven som finns innefattar ILO:s kärnkonventioner. ILO, eller Internationella arbetsorganisationen, är en del av FN och fokuserar på arbetslivsfrågor. Jag ska försöka skriva ett inlägg om just ILO senare när tiden finns.
 
GOTS säkerställer att kärnkonventioner av International Labour Organisation (ILO) är uppfyllda av alla producenter och tillverkare. Det innebär bland annat att:
 • Tvångsarbete är inte tillåtet
 • Föreningsfrihet och rätt till kollektiv förhandlingsrätt
 • Arbetsförhållanden är säkra och hygieniska
 • Barnarbete är inte tillåtet
 • En lön som går att leva på
 • Reglerad arbetstid
 • Ingen diskriminering förekommer
 • Förnedrande behandling eller bestraffning är förbjudet
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress