Fröken Minimalist

Post in Swedish: Mina tips för att skriva C-uppsats/kandidatuppsats
 
Jag tog kandidatexamen från Lunds universitet i juni 2018 och skrev under de sista två månaderna min C-uppsats/kandidatuppsats. Att skriva sitt examensarbete är tidskrävande och tidvis ganska enformigt. Det kan vara svårt att hålla motivationen uppe och fortsätta fastän det känns trist. Jag tänkte därför dela med mig av mina tips vad det gäller att skriva kandidatuppsats, men tipsen går givetvis att applicera på andra uppsatser (exempelvis B-uppsats och gymnasiearbete).
 
Bestäm dig tidigt för vad du vill skriva om
Jag bestämde mig redan terminen innan vad jag ville skriva om. Det gäller att göra research för att se att det finns material att använda sig av och någonting att undersöka. Även om man har en idé vad man vill skriva om, måste det vara möjligt att skriva om ämnet i praktiken. Jag gjorde redan då upp en preliminär plan för uppsatsen där jag bland annat skrev upp vad för typ av metod jag ville använda mig av och vilket teori/perspektiv som skulle användas. Jag sparade även material som jag skulle få användning för längre fram, exempelvis vetenskapliga artiklar och litteratur.
 
Sätt igång så tidigt du kan
För att undvika stress och snarare bli klar innan deadline, är det bra att sätta igång så tidigt som möjligt. Börja skriv så snart som möjligt med andra ord. Redan inför mitt första handledningsmöte hade jag producerat relativt många sidor text. Ju mer text som har producerats, desto mer feedback kan du få av handledaren. Dessutom finns det mer att arbeta utifrån, radera och förbättra. Uppsatsen blir alltså bättre om du börjar skriva på den tidigare. Du har helt enkelt mer tid att bearbeta uppsatsen, vilket leder till en bättre uppsats. 
 
Gå på handledningen
Jag vet en del som valde att inte gå på handledningsmötena som egentligen är obligatoriska. Detta är inte en bra idé. Handledningen är bra för att få pitcha sina idéer, få feedback och motivation och inspiration att fortsätta skriva. Under uppsatskursens gång kunde jag tidvis känna att jag inte orkade mer. Motivationen var som bortblåst och jag kände att uppsatsen var dålig och inte skulle bli godkänd. Efter att ha varit på handledning försvann många av de negativa känslorna och jag fick ny inspiration till att fortsätta. Därför behövs handledningen; för att ge inspiration och tips för hur uppsatsen ska bli bättre. 
 
Be om feedback från andra
Jag bollade mycket idéer med min mamma och några vänner när jag skrev min uppsats. Även om exempelvis min mamma inte kan speciellt mycket om det ämnet jag skrev min uppsats om, blev hon ett bollplank. Det hjälper att få prata om sina tankar för att själv kunna fatta ett beslut. Har man kurskamrater är det också en idé att bolla tankar med dem, för att få input och inspiration. 
 
Fråga dig själv vad målet är
Mitt mål var för mig ganska självklart; jag ville ta examen. Att få ta examen innebar att jag skulle kunna ta mig vidare till nästa mål som var att vara behörig till att komma in på ett masterprogram. Genom att alltid ha detta i åtanke varför jag tappade motivation, blev jag mer sporrad att fortsätta. För även om man inte har lust att skriva, måste man fortsätta - annars blir det svårt att uppnå det mål man satt upp. 
 
Jag önskar er lycka till med era uppsatser och har ni några frågor kan ni antingen skriva en kommentar eller maila. 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress