Fröken Minimalist

Minimalism is deciding what's important in life
 
I often get the question "Why did you become a minimalist? You weren't a hoarder, to begin with, so why did you choose to live with fewer things?". There are many answers to these questions. First of all, the main reason I became a minimalist was that I wanted to get my priorities straight. I didn't want to spend time and energy on things that I owned. Instead, I wanted to use that time to do other things. For example, I decided to study at a higher speed so I could graduate one semester early. 
 
Becoming a minimalist has really changed my life. I have for time and energy to do things that I like. I'm less stressed. Everything about being a minimalist was life-changing for me. I felt free. 
 
The second reason for me to become a minimalist is consumerism. People, I included (before I became a minimalist), buy too many things. We own too many things. We spend too much time and energy on things. We don't really need that much. I know that it might feel good to buy things, but we have to be honest. Most things that we buy isn't produced in a sustainable way. It's not only bad for the environment, it's also bad for the people who work producing the things we buy. This is such an important reason to stop over consuming. 
 
It's okay to buy things. But it's important not to buy too much and only buy things which are made in a sustainable way. This is not always possible, but we should really try to do our best.
 

// Swedish //

Jag får ofta frågan varför jag blev minimalist, eftersom jag inte var en hoarder från första början. Behöver jag då leva med färre saker än jag hade innan? Det finns så många svar på dessa frågor. Först och främst blev jag minimalist för att jag ville prioritera det som var viktigt i mitt liv. Jag ville inte spendera tid och energi på saker som jag ägde, utan istället ägna tid till det som jag vill göra. Exempelvis valde jag att studera extra, vilket inte hade varit möjligt utan klara prioriteringar i mitt liv.

Att anamma en minimalistisk livsstil har verkligen förändrat mitt liv. Jag har tid och energi att göra sådant som jag tycker om och jag är mindre stressad. Att vara en minimalist har gjort att jag känt mig fri.

En andra anledning till att jag blev minimalist är konsumtion. Folk, mig inkluderat, köper för mycket prylar. Vi äger för mycket saker. Vi spenderar för mycket tid och energi på sagda saker. Det kan kännas bra att konsumera, men vi måste vara ärliga. De flesta saker som köps är inte producerade på ett hållbart sätt. Inte enbart ur en miljösynpunkt, utan även avseende de individer som tillverkar varorna. Detta är en viktig anledning att sluta överkonsumera.

Det är okey att köpa saker, men det är viktigt att inte köpa för mycket och bara köpa saker som faktiskt används och helst av allt är producerade på ett hållbart sätt. 

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress