Fröken Minimalist

White Monday och varför ni borde haka på
 
Imorgon äger White Monday rum, vilket är en form av protest mot den köphysteri som förekommer under Black Friday. Jag ser det som inspiration till att försöka bejaka en cirkulär livsstil, snarare än en linjär som vi är van vid. Att laga sina kläder, handla secondhand och ta hand om de saker vi redan har är viktigt för att leva mer hållbart. Jag kommer nu att berätta om tre anledning till varför ni ska hänga på nästa vecka!
 
1. För klimatet och för våra medmänniskor
Att enbart köpa nytt, och göra det ofta, innebär som ni säkert förstår problem för klimatet. Det är även vanligt att köpa dessa nya prylar av företag som inte tar sitt sociala ansvar, vilket innebär att de som producerat varan inte alltid har haft schyssta arbetsvillkor. Detta ska vi helst undvika, i den mån det går. Genom att handla cirkulärt (exempelvis secondhand), minskar vi den här påverkan eftersom vi då tar över andras varor. Vi kan inte bara köpa och slänga, det är rena rama idiotin. 
 
2. Vi måste säga stopp
Vi måste fatta mer hållbara beslut, och säga ja till en cirkulär ekonomi. Vi kan inte leva och konsumera på det sättet vi gör idag, eftersom det både förstör klimatet och skadar de människor som tillverkar de produkter vi köper. Genom att köpa billiga och onödiga prylar under Black Friday, säger vi ja till klimatförändringar och att människor inte får en levnadslön. Vi måste säga nej istället!
 
3. Det är coolt att bry sig
Ärligt talat nu, det är coolt att bry sig. Vem vill vara den som bryr sig minst? Som alltid väljer de ohållbara valen? Inte jag i alla fall. Jag kommer avstå från att köpa något alls under Black Friday nästa vecka. Så häng på, och visa att ni bryr er!
Conscious shopping and #whomademyclothes
 

It feels like I have talked a lot about things I have bought recently (the last few months) and I feel like I have to talk a little bit about that before I tell you about my new purchases. I decided to become, and became, a minimalist in 2015. This means that I haven’t bought a lot of new things since then. Instead, I’ve used what I have and continued to declutter. The most important rule to become a minimalist, for me, is to stop buying things(!!!). Because if you declutter and continue to buy things, it will be a never ending story.

 

When you haven’t bought anything except things you really really need for two to three years, there will come a time when your things (from bad quality brands) break (and cant be repaired) and you have to replace them. And here comes the interesting part: when I replace these items I want to buy things made in a sustainable and ethical way (which hopefully will last a long time). I want to tell you about this, because I want us to talk more about these things. We can’t buy clothes (or other things) which are made in a way we don’t want to hear about. Child labour, working for a non-living wage, people being hurt or dying while making our clothes. So when I tell you about my purchases, it isn’t because I want you to go shopping. It’s because I want you to think about what you buy, when you buy it. And I’m not perfect and some things I buy aren’t made in a sustainable way (my phone and laptop for example). I just want us to talk and care about #whomademyclothes and other items we buy.

 

// Swedish //

Det känns som om jag under de senaste månaderna har pratat en hel del om saker jag har köpt och jag känner att jag behöver prata lite om det innan jag berättar om mina nya inköp. Jag bestämde mig för att bli, och blev, minimalist under 2015. Detta innebär att jag inte har köpt speciellt mycket nya prylar sedan dess. Istället har jag försökt att använda det jag har och rensa bort det som inte användes. Den viktigaste regel för att bli minimalist, enligt mig, är att sluta köpa saker(!!!). Annars blir risken att man rensar och fortsätter köpa nya saker, vilket innebär en ond cirkel som aldrig tar slut.

 

När man inte har köpt någonting förutom det man verkligen behöver under två till tre år, så kommer det komma en tid när de saker man äger faller sönder och inte går att laga till slut. Då måste de ibland ersättas. Och här kommer den intressanta poängen: när jag ersätter dessa prylar vill jag köpa saker som är tillverkade på ett hållbart och etiskt sätt (och som förhoppningsvis kommer hålla under en lång tid). Jag vill berätta om detta för er, eftersom jag vill att vi pratar mer om det. Vi kan inte köpa kläder (eller andra saker) som är producerade på ett sätt som vi inte klarar av att höra om. Barnarbete, invidider som inte får ut en skälig lön, människor som skadas eller dör när de gör våra kläder. Så närjag berättar för er om mina inköp, så är det inte för att jag vill att ni ska konsumera mer, utan för att jag vill att ni ska fundera på er köp när ni gör dem. Jag är inte perfekt, utan äger prylar som är ohållbart producerade (min mobil och dator som två exempel). Jag vill bara att vi pratar mer om de som gör våra kläder/prylar och under vilka villkor det sker.

How to grow basil at home - an easy guide
 
I recently bought some fresh basil at the supermarket and wanted to plant it at home to get even more. What I did was to cut the basil so I had approximately 5-10 centimetres of stem and then put them in some water. After only a few days they started to grow roots, as you can see in the picture. Amazing! When the roots were about 5 centimetres long I decided to plant them in soil and hopefully, they will continue to grow. 
 
// Swedish //
 
Att odla basilika hemma - en enkel guide
 
Jag köpte nyligen färsk basilika i mataffären och ville plantera dem hemma för att därigenom få ännu mer. Jag klippte basilikan så jag hade ungefär 5-10 centimeter stam kvar och satte dem därefter i vatten. Efter bara några dagar började de att få rötter, som ni ser på bilden. Så häftigt! När rötterna var ungefär 5 centimeter långa valde jag att plantera dem i jord och förhoppningsvis kommer de fortsätta att växa fint.